Tlačiť

STN EN ISO 11608-1Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN ISO 11608-1
Slovenský názov: Ihlové injekčné systémy na zdravotnícke používanie. Požiadavky a skúšobné metódy. Časť 1: Ihlové injekčné systémy (ISO 11608-1: 2014)
Anglický názov: Needle-based injection systems for medical use - Requirements and test methods - Part 1: Needle-based injection systems (ISO 11608-1:2014)
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 7. 2015
Dátum zrušenia:
Jazyk: EN
ICS: 11.040.25
Triediaci znak: 85 5930
Úroveň zapracovania: idt EN ISO 11608-1:2015, idt ISO 11608-1:2014
Vestník: 06/15
Poplatok: Tlačená verzia: 21,40 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 19.26 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 21.40 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 27.82 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy: STN EN ISO 11608-1:2012-08 (85 5930)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: