Tlačiť

STN EN 60754-1Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN 60754-1
Slovenský názov: Skúška plynov vznikajúcich pri horení materiálov z káblov. Časť 1: Stanovenie obsahu halogénovodíka
Anglický názov: Fire Test on gases evolved during combustion of materials from cables. Part 1: Determination of the halogen acid gas content
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 9. 2015
Dátum zrušenia:
Jazyk: SK
ICS: 13.220.40, 29.020, 29.060.20
Triediaci znak: 34 7104
Úroveň zapracovania: idt EN 60754-1:2014, idt IEC 60754-1:2011, idt IEC 60754-1:2011/Cor. 1 Nov.:2013
Vestník: 08/15
Poplatok: Tlačená verzia: 14,10 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.69 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 14.10 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 18.33 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny: Zmena A1 V 06/20
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy: STN EN 60754-1:2014-11 (34 7104)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto časť IEC 60754 špecifikuje zariadenie a postup na určenie množstva halogénovodíka okrem fluorovodíka, ktorý vznikol v priebehu horenia zlúčenín na báze halogénovaných polymérov a zlúčenín obsahujúcich halogénované prísady odobraté z konštrukcií elektrických alebo optických káblov.Metóda stanovená v tejto norme je určená na skúšanie jednotlivých komponentov použitých v konštrukcii kábla. Použitie tejto metódy umožní overenie požiadaviek, ktoré sa uvádzajú v príslušnej špecifikácii kábla na jednotlivé komponenty káblovej konštrukcie.Z dôvodu presnosti sa táto metóda neodporúča na uvádzanie hodnôt v prípadoch, keď sa vyvinie menej halogénovodíku ako 5 mg/g odobratej vzorky.