Tlačiť

STN EN ISO 14931Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN ISO 14931
Slovenský názov: Usne. Návod na výber odevných usní (s výnimkou kožušín) (ISO 14931: 2015)
Anglický názov: Leather - Guide to the selection of leather for apparel (excluding furs) (ISO 14931:2015)
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 7. 2015
Dátum zrušenia:
Jazyk: EN
ICS: 59.140.30
Triediaci znak: 79 2373
Úroveň zapracovania: idt ISO 14931:2015, idt EN ISO 14931:2015
Vestník: 06/15
Poplatok: Tlačená verzia: 9,70 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 8.73 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 9.70 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.61 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy: STN EN ISO 14931:2005-06 (79 2373)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: