RSS
SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

Návrh noriem na zrušenie
Oznámenie ÚNMS SR o návrhu na zrušenie niektorých STN
viac viac

Dôležité upozornenie k STN
Dôležité upozornenie k STN nájdete tu:
viac viac

Zaujímavé STN a TNI vydané v roku 2020
Dôležité a zaujímavé STN a TNI vydané v slovenskom jazyku v roku 2020
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 50267-2-1/Z1
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 50267-2-1/Z1


Označenie: STN EN 50267-2-1/Z1 zrušená
Slovenský názov: Spoločné metódy skúšok káblov v podmienkach požiaru. Skúšky plynov vznikajúcich pri horení materiálov káblov. Časť 2-1: Postupy - Určenie obsahu kyselinotvorných halogénových plynov
Anglický názov: Common test methods for cables under fire conditions. Tests on gases evolved during combustion of materials from cables. Part 2-1: Procedures. Determination of the amount of halogen acid gas
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 9. 2015
Dátum zrušenia: 27. 1. 2017
Jazyk: SK
ICS:
Triediaci znak: 34 7104
Úroveň zapracovania:
Vestník: 08/15
Poplatok: Tlačená verzia: 1,90 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 1.71 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 1.90 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 2.47 €
Vestník harmonizácie: 4/08, 6/04, 6/10, 8/11, 10/13, 11/07, 10/02, 10/08, 3/06, 10/09, 12/12,
Nariadenie vlády: 308/2004 392/1999
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN EN 60754-1:2014-11 (34 7104), STN EN 60754-2:2014-11 (34 7104)
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: