RSS
SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

Návrh noriem na zrušenie
Oznámenie ÚNMS SR o návrhu na zrušenie niektorých STN
viac viac

Dôležité upozornenie k STN
Dôležité upozornenie k STN nájdete tu:
viac viac

Zaujímavé STN a TNI vydané v roku 2020
Dôležité a zaujímavé STN a TNI vydané v slovenskom jazyku v roku 2020
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN P CLC/TS 50576
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN P CLC/TS 50576


Označenie: STN P CLC/TS 50576 zrušená
Slovenský názov: Elektrické káble. Rozšírená aplikácia výsledkov skúšok reakcie na oheň
Anglický názov: Electric cables. Extended application of test results
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 9. 2015
Dátum zrušenia: 1. 6. 2017
Jazyk: SK
ICS: 13.220.40, 29.060.20
Triediaci znak: 34 7111
Úroveň zapracovania: idt CLC/TS 50576:2014
Vestník: 08/15
Poplatok: Tlačená verzia: 14,10 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.69 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 14.10 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 18.33 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN P CLC/TS 50576:2017-06 (34 7111)
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto technická špecifikácia poskytuje návod na postup a pravidlá na rozšírenú aplikáciu výsledkov skúšok vykonávaných podľa skúšobných metód uvedených v EN 50399 a/alebo EN 60332-1-2.Uvedené pravidlá EXAP sa vzťahujú na výsledky skúšok podľa EN 50399 použitých na klasifikáciu do tried B2ca, Cca a Dca a doplnkových tried na tvorbu dymu s1, s2 a s3 a horiacich kvapiek/častíc.Káble s priemerom najviac 5,0 mm sa musia skúšať ako zväzky podľa EN 50399 a sú vylúčené z týchto pravidiel. Káble vo zväzkoch nie sú zahrnuté v pravidlách EXAP.Pre káble s iným ako kruhovým prierezom, ktoré v súčasnosti nie sú zahrnuté do EN 50399, neboli vyvinuté žiadne pravidlá.Špecifické pravidlo EXAP bolo vyvinuté na väčšinu bežných druhov silnoprúdových káblov. Všeobecné pravidlo EXAP bolo vyvinuté na všetky druhy silnoprúdových káblov. Všeobecné pravidlo EXAP sa nevzťahuje na komunikačné alebo optické káble.V čase zverejnenia tejto TS neboli vyvinuté žiadne pravidlá EXAP na komunikačné a optické káble.