Tlačiť

STN EN 10027-2Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN 10027-2
Slovenský názov: Systémy označovania ocelí. Časť 2: Číselný systém
Anglický názov: Designation systems for steels - Part 2: Numerical system
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 9. 2015
Dátum zrušenia:
Jazyk: EN
ICS: 77.080.20
Triediaci znak: 42 0012
Úroveň zapracovania: idt EN 10027-2:2015
Vestník: 08/15
Poplatok: Tlačená verzia: 9,70 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 8.73 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 9.70 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.61 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy: STN EN 10027-2:1998-10 (42 0012)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: