Tlačiť

STN EN 302 842-1 V1.3.1Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN 302 842-1 V1.3.1
Slovenský názov: Režim 4 digitálneho spoja VHF (VDL) rádiových zariadení vzduch-zem a vzduch-vzduch. Technické charakteristiky a meracie metódy na letecké pohyblivé (palubné) zariadenia. Časť 1: Fyzická vrstva
Anglický názov: VHF air-ground and air-air Digital Link (VDL) Mode 4 radio equipment; Technical characteristics and methods of measurement for aeronautical mobile (airborne) equipment; Part 1: Physical layer
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 11. 2015
Dátum zrušenia:
Jazyk: EN
ICS: 33.060.20, 33.070.99, 33.100.01, 49.090
Triediaci znak: 87 2842
Úroveň zapracovania: idt EN 302 842-1 V1.3.1:2015
Vestník: 10/15
Poplatok: Tlačená verzia: 28,80 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 25.92 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 28.80 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 37.44 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: