RSS
SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

Návrh noriem na zrušenie
Oznámenie ÚNMS SR o návrhu na zrušenie niektorých STN
viac viac

Dôležité upozornenie k STN
Dôležité upozornenie k STN nájdete tu:
viac viac

Zaujímavé STN a TNI vydané v roku 2020
Dôležité a zaujímavé STN a TNI vydané v slovenskom jazyku v roku 2020
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN ISO/IEC 20000-2
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN ISO/IEC 20000-2Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN ISO/IEC 20000-2
Slovenský názov: Informačné technológie. Manažérstvo služieb. Časť 2: Pokyny na používanie systémov manažérstva služieb
Anglický názov: Information technology. Service management. Part 2: Guidance on the application of service management systems
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 1. 2017
Dátum zrušenia:
Jazyk: SK/EN
ICS: 03.080.99, 35.020
Triediaci znak: 36 9788
Úroveň zapracovania: idt ISO/IEC 20000-2:2012
Vestník: 12/16
Poplatok: Tlačená verzia: 36,30 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 32.67 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 36.30 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 47.19 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy: STN ISO/IEC 20000-2:2008-08 (36 9788)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto časť normy ISO/IEC 20000 poskytuje návod na používanie SMS založeným na norme ISO/IEC 20000-1. Táto časť normy ISO/IEC 20000 poskytuje príklady a návrhy pre interpretáciu a používanie normy ISO/IEC 20000-1 vrátane referencií na iné časti normy ISO/IEC 20000 a ďalšie relevantné normy. Táto časť normy ISO/IEC 20000 je nezávislá od špecifických metodík, ktorých odporúčané postupy môže poskytovateľ služieb používať v kombinácii so všeobecne akceptovaným návodom.Obrázok 2 vo svojom strede ukazuje procesy z kapitol 6 až 9. Kapitola 5 Návrh a prechod nových alebo zmenených služieb obkolesuje procesy v kapitolách 6 až 9. To znamená, že nové a zmenené služby sa prevádzkujú procesmi zobrazenými v strede obrázku. Ak nie sú žiadne nové alebo zmenené služby, na ktoré sa vzťahuje kapitola 5, všetky služby sa môžu dodávať priamo podľa kapitol 6 až 9. Rozhrania medzi procesmi manažérstva služieb a vzťahy medzi rôznymi komponentmi SMS môžu implementovať rôzni poskytovateľmi rôznym spôsobom.