Tlačiť

STN EN ISO 11151-1Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN ISO 11151-1
Slovenský názov: Lasery a laserové zariadenia. Štandardné optické prvky. Časť 1: Optické prvky pre ultrafialovú, viditeľnú a blízku infračervenú spektrálnu oblasť (ISO 11151-1: 2015)
Anglický názov: Lasers and laser-related equipment - Standard optical components - Part 1: Components for the UV, visible and near-infrared spectral ranges (ISO 11151-1:2015)
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 12. 2015
Dátum zrušenia:
Jazyk: EN
ICS: 31.260
Triediaci znak: 19 2018
Úroveň zapracovania: idt ISO 11151-1:2015, idt EN ISO 11151-1:2015
Vestník: 11/15
Poplatok: Tlačená verzia: 14,10 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.69 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 14.10 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 18.33 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy: STN EN ISO 11151-1:2004-09 (19 2018)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: