Tlačiť

STN EN ISO 11151-2Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN ISO 11151-2
Slovenský názov: Lasery a laserové zariadenia. Štandardné optické prvky. Časť 2: Optické prvky pre infračervenú spektrálnu oblasť (ISO 11151-2: 2015)
Anglický názov: Lasers and laser-related equipment - Standard optical components - Part 2: Components for the infrared spectral range (ISO 11151-2:2015)
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 12. 2015
Dátum zrušenia:
Jazyk: EN
ICS: 31.260
Triediaci znak: 19 2018
Úroveň zapracovania: idt ISO 11151-2:2015, idt EN ISO 11151-2:2015
Vestník: 11/15
Poplatok: Tlačená verzia: 9,70 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 8.73 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 9.70 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.61 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy: STN EN ISO 11151-2:2004-09 (19 2018)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: