RSS
SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

Návrh noriem na zrušenie
Oznámenie ÚNMS SR o návrhu na zrušenie niektorých STN
viac viac

Dôležité upozornenie k STN
Dôležité upozornenie k STN nájdete tu:
viac viac

Zaujímavé STN a TNI vydané v roku 2020
Dôležité a zaujímavé STN a TNI vydané v slovenskom jazyku v roku 2020
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 50575/A1
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 50575/A1


Označenie: STN EN 50575/A1 zrušená
Slovenský názov: Silnoprúdové, riadiace a komunikačné káble. Káble na všeobecné použitie v stavbách vo vzťahu k požiadavkám reakcie na oheň
Anglický názov: Power, control and communication cables. Cables for general applications in construction works subject to reaction to fire requirements
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 9. 2016
Dátum zrušenia: 1. 2. 2017
Jazyk: EN
ICS:
Triediaci znak: 34 7110
Úroveň zapracovania: idt EN 50575:2014/A1:2016
Vestník: 08/16
Poplatok: Tlačená verzia: 2,80 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 2.52 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 2.80 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 3.64 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku: STN EN 50575 zo septembra 2015 sa bez tejto zmeny A1 môže používať do 24. 03. 2019.
Predmet normy: Táto európska norma špecifikuje požiadavky parametra reakcie na oheň, skúšobné a hodnotiace metódy na elektrické káble používané na dodávku elektrickej energie a na riadiace a komunikačné účely, ktoré sú určené na použitie v stavbe a podliehajú požiadavkám parametra reakcie na oheň.Káble zahrnuté v tejto norme sú určené na použitie na dodávku elektrickej energie a komunikácie v budovách a iných inžinierskych stavbách s cieľom obmedziť vznik a šírenie požiaru a dymu.Táto norma nezahrňuje káble, ktoré sa majú použiť na dodávku elektrickej energie, komunikáciu, zistenie a vyhlásenie požiarneho poplachu v budovách a ďalších inžinierskych stavbách, kde je potrebné zabezpečiť trvalú dodávku napájania a/alebo signálu na bezpečnostné inštalácie, ako je napríklad elektrická požiarna signalizácia a inštalácie požiarnych zariadení.Táto norma sa vzťahuje na:-silnoprúdové káble – izolované vodiče a káble na použitie,-riadiace a komunikačné káble, -optické káble