RSS
SPRÁVY
Technické normy k e-fakturácii
Slovenská technická norma a technická normalizačná informácia o elektronickej fakturácii sprístupnená na stiahnutie na základe sponzorovaného prístupu
viac viac

Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

Návrh noriem na zrušenie
Oznámenie ÚNMS SR o návrhu na zrušenie niektorých STN
viac viac

Dôležité upozornenie k STN
Dôležité upozornenie k STN nájdete tu:
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 13924-1
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 13924-1Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN 13924-1
Slovenský názov: Asfalty a asfaltové spojivá. Súbor požiadaviek na špeciálne cestné asfalty. Časť 1: Tvrdé cestné asfalty
Anglický názov: Bitumen and bituminous binders. Specification framework for special paving grade bitumen. Part 1: Hard paving grade bitumens
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 2. 2017
Dátum zrušenia:
Jazyk: SK
ICS: 93.080.20
Triediaci znak: 65 7202
Úroveň zapracovania: idt EN 13924-1:2015
Vestník: 01/17
Poplatok: Tlačená verzia: 14,10 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.69 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 14.10 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 18.33 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy: STN EN 13924-1:2016-06 (65 7202)
Poznámka vo Vestníku: STN EN 13924 z novembra 2006 sa môže súbežne s touto normou používať do 30.09.2017.
Predmet normy: Táto európska norma poskytuje súbor požiadaviek na špecifikáciu vlastností a príslušných skúšobných metód pre tvrdé cestné asfalty, ktoré sú vhodné na používanie pri výstavbe a údržbe ciest, letiskových a iných spevnených plôch.