RSS
SPRÁVY
Technické normy k e-fakturácii
Slovenská technická norma a technická normalizačná informácia o elektronickej fakturácii sprístupnená na stiahnutie na základe sponzorovaného prístupu
viac viac

Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

Návrh noriem na zrušenie
Oznámenie ÚNMS SR o návrhu na zrušenie niektorých STN
viac viac

Dôležité upozornenie k STN
Dôležité upozornenie k STN nájdete tu:
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 302 885 V2.1.1
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 302 885 V2.1.1Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN 302 885 V2.1.1
Slovenský názov: Prenosné rádiotelefónne zariadenia s veľmi vysokou frekvenciou (VHF) pre plavebnú pohyblivú službu pracujúce v pásmach VHF s integrovaným ručným DSC triedy D. Harmonizovaná norma vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.2 a 3.3(g) smernice 2014/53/EÚ
Anglický názov: Portable Very High Frequency (VHF) radiotelephone equipment for the maritime mobile service operating in the VHF bands with integrated handheld class D DSC; Harmonised Standard covering the essential requirements of articles 3.2 and 3.3(g) of the Directive 2014/53/EU
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 2. 2017
Dátum zrušenia:
Jazyk: EN
ICS: 33.060.20
Triediaci znak: 87 2885
Úroveň zapracovania: idt EN 302 885 V2.1.1:2016
Vestník: 01/17
Poplatok: Tlačená verzia: 21,40 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 19.26 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 21.40 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 27.82 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: