RSS
SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

Návrh noriem na zrušenie
Oznámenie ÚNMS SR o návrhu na zrušenie niektorých STN
viac viac

Dôležité upozornenie k STN
Dôležité upozornenie k STN nájdete tu:
viac viac

Zaujímavé STN a TNI vydané v roku 2020
Dôležité a zaujímavé STN a TNI vydané v slovenskom jazyku v roku 2020
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 50200
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 50200Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN 50200
Slovenský názov: Skúšobná metóda požiarnej odolnosti nechránených káblov malých priemerov určených na použitie v núdzových obvodoch
Anglický názov: Method of test for resistance to fire of unprotected small cables for use in emergency circuits
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 4. 2017
Dátum zrušenia:
Jazyk: SK
ICS: 13.220.40, 29.035.20
Triediaci znak: 34 7105
Úroveň zapracovania: idt EN 50200:2015
Vestník: 03/17
Poplatok: Tlačená verzia: 14,10 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.69 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 14.10 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 18.33 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy: STN EN 50200:2016-07 (34 7105)
Poznámka vo Vestníku: STN EN 50200 z decembra 2006 sa môže súbežne s touto normou používať do 14. 09. 2018.
Predmet normy: Táto európska norma špecifikuje skúšobnú metódu na káble vykazujúce vlastnú odolnosť proti požiaru a určené na použitie v núdzových obvodoch na výstražné, osvetľovacie a komunikačné účely. Táto EN platí na káble núdzových obvodov s menovitým napätím do 600 V/1 000 V vrátane káblov s menovitým napätím nižším ako 80 V a na káble s optickými vláknami. Táto EN obsahuje podrobnosti o konkrétnom bode zlyhania, usporiadaní kontroly kontinuity, skúšobnej vzorke, skúšobnom postupe a protokole o skúške relevantné na elektrické silnoprúdové a riadiace káble s menovitým napätím do 600 V/1 000 V. Podrobnosti o usporiadaní kontroly kontinuity, skúšobnej vzorke, skúšobnom postupe a protokole o skúške relevantné na medené dátové a telekomunikačné káble a optické káble sú uvedené v príslušných normách CLC/TC 46X a CLC/TC 86A. Skúšobná metóda je obmedzená na káble s vonkajším priemerom najviac 20 mm. Skúšobná metóda je založená na priamom pôsobení plameňa z propánového horáka s teoretickou konštantnou teplotou 842 °C.