RSS
SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

Návrh noriem na zrušenie
Oznámenie ÚNMS SR o návrhu na zrušenie niektorých STN
viac viac

Dôležité upozornenie k STN
Dôležité upozornenie k STN nájdete tu:
viac viac

Zaujímavé STN a TNI vydané v roku 2020
Dôležité a zaujímavé STN a TNI vydané v slovenskom jazyku v roku 2020
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN P CEN/TS 17045
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN P CEN/TS 17045Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN P CEN/TS 17045
Slovenský názov: Materiály získané po ukončení životnosti pneumatík. Kvalitatívne kritériá na výber celých pneumatík na využitie a recykláciu
Anglický názov: Materials obtained from end of life tyres - Quality criteria for the selection of whole tyres, for recovery and recycling processes
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 9. 2017
Dátum zrušenia:
Jazyk: EN
ICS: 13.030.50, 83.160.01
Triediaci znak: 63 1024
Úroveň zapracovania: idt CEN/TS 17045:2017
Vestník: 08/17
Poplatok: Tlačená verzia: 14,10 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.69 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 14.10 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 18.33 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku: Táto predbežná STN je určená na overenie. Pripomienky zasielajte ÚNMS SR najneskôr do marca 2019.
Predmet normy: