Tlačiť

STN P CEN/TS 16931-3-3Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN P CEN/TS 16931-3-3
Slovenský názov: Elektronická fakturácia. Časť 3-3: Prepojenie syntaxe pre medziodvetvovú faktúru UN/CEFACT XML D16B
Anglický názov: Electronic invoicing - Part 3-3: Syntax binding for UN/CEFACT XML Industry Invoice D16B
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 5. 2018
Dátum zrušenia:
Jazyk: EN
ICS: 35.240.20
Triediaci znak: 36 9640
Úroveň zapracovania: idt CEN/TS 16931-3-3:2017
Vestník: 04/18
Poplatok: Tlačená verzia: 36,30 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 32.67 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 36.30 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 47.19 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku: Táto predbežná STN je určená na overenie. Pripomienky zasielajte ÚNMS SR najneskôr do septembra 2019.
Predmet normy: