RSS
SPRÁVY
Technické normy k e-fakturácii
Slovenská technická norma a technická normalizačná informácia o elektronickej fakturácii sprístupnená na stiahnutie na základe sponzorovaného prístupu
viac viac

Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

Návrh noriem na zrušenie
Oznámenie ÚNMS SR o návrhu na zrušenie niektorých STN
viac viac

Dôležité upozornenie k STN
Dôležité upozornenie k STN nájdete tu:
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN ISO 45001
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN ISO 45001


Označenie: STN ISO 45001 zrušená
Slovenský názov: Systémy manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Požiadavky s návodom na používanie
Anglický názov: Occupational health and safety management systems. Requirements with guidance for use
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 9. 2018
Dátum zrušenia: 1. 2. 2019
Jazyk: EN
ICS: 13.100
Triediaci znak: 83 3000
Úroveň zapracovania: idt ISO 45001:2018
Vestník: 08/18
Poplatok: Tlačená verzia: 21,40 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 19.26 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 21.40 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 27.82 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN ISO 45001:2019-02 (83 3000)
Nahradené normy: STN OHSAS 18001:2009-10 (83 3000), STN OHSAS 18002:2009-10 (83 3000)
Poznámka vo Vestníku: (Rozpracovanie prekladom)
Predmet normy: Tento dokument špecifikuje požiadavky na systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) a poskytuje návod na používanie, aby sa umožnilo organizáciám poskytovať bezpečné a zdravé pracoviská s prevenciou pracovných úrazov a zhoršenia zdravia. Tiež umožňuje organizáciám proaktívne zlepšovať ich výkonnosť BOZP. Tento dokument je aplikovateľný v akejkoľvek organizácii, ktorá chce vytvoriť, implementovať a udržiavať systém manažérstva BOZP, aby zlepšovala bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, eliminovala nebezpečenstvá a minimalizovala riziká BOZP (vrátane nedostatkov systému), výhodne využívala príležitosti BOZP a zvládala nezhody systému manažérstva BOZP, ktoré sú spojené s jej činnosťami.