Tlačiť

STN EN 13402-3Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN 13402-3
Slovenský názov: Označovanie veľkosti oblečenia Časť 3: Označovanie veľkosti založené na telesných rozmeroch a intervaloch
Anglický názov: Size designation of clothes. Part 3: Size labelling based on body measurements and intervals
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 10. 2018
Dátum zrušenia:
Jazyk: SK
ICS: 61.020
Triediaci znak: 80 7006
Úroveň zapracovania: idt EN 13402-3:2017
Vestník: 09/18
Poplatok: Tlačená verzia: 17,20 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 15.48 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 17.20 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 22.36 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy: STN EN 13402-3:2018-03 (80 7006)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto európska norma opisuje flexibilný veľkostný systém založený na telesných rozmeroch a na príslušnom označovaní veľkosti na informáciu používateľa s použitím normalizovaných piktogramov. Príklady označenia odevu normalizovaným piktogramom (pozri EN 13402-1) sa uvádzajú v kapitole 5 tohto dokumentu. V prílohe A (informatívnej) sa uvádzajú príklady tabuliek telesných rozmerov a intervalov na použitie pri zostavovaní veľkosti súčasti odevov pre mužov, ženy, chlapcov, dievčatá a deti. Rozmery súčasti odevu tento dokument neobsahuje.