RSS
SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

Návrh noriem na zrušenie
Oznámenie ÚNMS SR o návrhu na zrušenie niektorých STN
viac viac

Dôležité upozornenie k STN
Dôležité upozornenie k STN nájdete tu:
viac viac

Zaujímavé STN a TNI vydané v roku 2020
Dôležité a zaujímavé STN a TNI vydané v slovenskom jazyku v roku 2020
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN P CEN/TS 17188
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN P CEN/TS 17188Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN P CEN/TS 17188
Slovenský názov: Materiály získané z pneumatík po skončení životnosti. Metóda odberu vzoriek granulátov a práškov uložených vo veľkých vreciach
Anglický názov: Materials obtained from end of life tyres (ELT) - Sampling method for granulates and powders stored in big-bags
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 11. 2018
Dátum zrušenia:
Jazyk: EN
ICS: 13.030.50, 83.160.01
Triediaci znak: 63 1025
Úroveň zapracovania: idt CEN/TS 17188:2018
Vestník: 10/18
Poplatok: Tlačená verzia: 9,70 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 8.73 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 9.70 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.61 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku: Táto predbežná STN je určená na overenie. Pripomienky zasielajte ÚNMS SR najneskôr do júna 2020.
Predmet normy: This document specifies a method for obtaining a sample of rubber granulates or powders derived from End-of-life tyres which have been stored in big-bags. Several sample increments at different levels within the big-bag are obtained, which represent the average particle size distribution within the big-bag. From these sample increments, a representative sample is derived.