Tlačiť

STN EN 62504/A1Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN 62504/A1
Slovenský názov: Všeobecné osvetlenie. Výrobky s diódami emitujúcimi svetlo (LED) a príslušenstvo. Termíny a definície
Anglický názov: General lighting. Light emitting diode (LED) products and related equipment. Terms and definitions
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 1. 2019
Dátum zrušenia:
Jazyk: EN
ICS:
Triediaci znak: 36 0293
Úroveň zapracovania: idt IEC 62504:2014/AMD1:2018, idt EN 62504:2014/A1:2018
Vestník: 12/18
Poplatok: Tlačená verzia: 9,70 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 8.73 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 9.70 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.61 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku: STN EN 62504 z marca 2018 sa bez zmeny A1 môže používať do 17. 4. 2021.
Predmet normy: Táto medzinárodná norma IEC 62504 má napomôcť jednotný výklad termínov a definícií, ktoré majú význam pre všeobecné osvetlenie LED technológiou. Sú v nej zahrnuté termíny, ktoré sú už k dispozícii v normách IEC pre LED svetelné zdroje alebo sa používajú v dokumentácii výrobcov. Táto norma poskytuje opisné termíny (napr. LED svetelné zdroje) a merateľné termíny, ktoré boli už modifikované oproti IEC 60050-845 (napr. index podania farieb).