Tlačiť

STN EN IEC 60332-3-10Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN IEC 60332-3-10
Slovenský názov: Skúšky elektrických a optovláknových káblov v podmienkach horenia. Časť 3-10: Skúška vertikálne šíreným plameňom na vertikálne uložených vodičoch alebo kábloch vo zväzkoch. Zariadenia
Anglický názov: Tests on electric and optical fibre cables under fire conditions - Part 3-10: Test for vertical flame spread of vertically-mounted bunched wires or cables - Apparatus
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 2. 2019
Dátum zrušenia:
Jazyk: EN
ICS: 13.220.40, 29.020, 29.060.20
Triediaci znak: 34 7101
Úroveň zapracovania: idt EN IEC 60332-3-10:2018, idt IEC 60332-3-10:2018
Vestník: 01/19
Poplatok: Tlačená verzia: 14,10 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.69 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 14.10 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 18.33 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny: Oprava AC V 04/19
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy: STN EN 60332-3-10:2010-06 (34 7101)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: IEC 60332-3-10:2018 details the apparatus and its arrangement and calibration for methods of test for the assessment of vertical flame spread of vertically mounted bunched wires or cables, electrical or optical, under defined conditions. This second edition cancels and replaces the first edition published in 2000 and Amendment 1:2008. This edition constitutes a technical revision. This edition includes the following significant technical changes with respect to the previous edition: a) adjustments have been made to the title, and elsewhere, to emphasise the standard is applicable to optical fibre cables as well as metallic conductor types; b) details of the way in which cables are mounted on the ladder have been better defined in order to improve repeatability and reproducibility; c) the connection of the venturi mixer to the burner is better defined. It has the status of a group safety publication in accordance with IEC Guide 104.