Tlačiť

STN EN 17126Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN 17126
Slovenský názov: Chemické dezinfekčné a antiseptické prípravky. Kvantitatívna suspenzná skúška na vyhodnotenie sporocídnej aktivity chemických dezinfekčných prípravkov v oblasti medicíny. Skúšobná metóda a požiadavky (fáza 2, stupeň 1)
Anglický názov: Chemical disinfectants and antiseptics - Quantitative suspension test for the evaluation of sporicidal activity of chemical disinfectants in the medical area - Test method and requirements (phase 2, step 1)
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 6. 2019
Dátum zrušenia:
Jazyk: EN
ICS: 11.080.20
Triediaci znak: 80 7048
Úroveň zapracovania: idt EN 17126:2018
Vestník: 05/19
Poplatok: Tlačená verzia: 24,40 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 21.96 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 24.40 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 31.72 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: This document specifies a test method and the minimum requirements for sporicidal activity of chemical disinfectant that form a homogeneous, physically stable preparation when diluted with hard water, or - in the case of ready-to-use products - with water. Products can only be tested at a concentration of 80 % or less (97 % with a modified method for special cases) as some dilution is always produced by adding the test organisms and interfering substance. This European Standard applies to products that are used in the medical area in the fields of instrument disinfection by immersion, and surface disinfection by wiping, spraying, flooding or other means.