Tlačiť

STN EN ISO 22000


Označenie: STN EN ISO 22000 zrušená
Slovenský názov: Systémy manažérstva bezpečnosti potravín. Požiadavky na organizácie potravinárskeho reťazca (ISO 22000: 2018)
Anglický názov: Food safety management systems - Requirements for any organization in the food chain (ISO 22000:2018)
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 5. 2019
Dátum zrušenia: 1. 9. 2019
Jazyk: EN
ICS: 67.020
Triediaci znak: 56 0301
Úroveň zapracovania: idt EN ISO 22000:2018, idt ISO 22000:2018
Vestník: 04/19
Poplatok: Tlačená verzia: 21,40 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 19.26 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 21.40 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 27.82 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN EN ISO 22000:2019-09 (56 0301)
Nahradené normy: STN EN ISO 22000:2006-02 (56 0301)
Poznámka vo Vestníku: Rozpracovanie prekladom.
Predmet normy: This document specifies requirements for a food safety management system (FSMS) to enable an organization that is directly or indirectly involved in the food chain: a) to plan, implement, operate, maintain and update a FSMS providing products and services that are safe, in accordance with their intended use; b) to demonstrate compliance with applicable statutory and regulatory food safety requirements; c) to evaluate and assess mutually agreed customer food safety requirements and to demonstrate conformity with them; d) to effectively communicate food safety issues to interested parties within the food chain;