Tlačiť

STN P ISO/TS 22002-1/O1Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN P ISO/TS 22002-1/O1
Slovenský názov: Preventívne (prerekvizitné) programy bezpečnosti potravín. Časť 1: Výroba potravín
Anglický názov: Prerequisite programmes on food safety.Part 1:Food manufacturing
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 10. 2019
Dátum zrušenia:
Jazyk: SK
ICS:
Triediaci znak: 56 0305
Úroveň zapracovania:
Vestník: 09/19
Poplatok: Tlačená verzia: neuvedená 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 0.00 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 0.00 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 0.00 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto technická špecifikácia konkretizuje požiadavky na vytvorenie, implementáciu a udržiavanie preventívnych (prerekvizitných) programov (PRP), ktoré majú slúžiť na kontrolu nad rizikami pre bezpečnosť potravín.