RSS
SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

Návrh noriem na zrušenie
Oznámenie ÚNMS SR o návrhu na zrušenie niektorých STN
viac viac

Dôležité upozornenie k STN
Dôležité upozornenie k STN nájdete tu:
viac viac

Zaujímavé STN a TNI vydané v roku 2020
Dôležité a zaujímavé STN a TNI vydané v slovenskom jazyku v roku 2020
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN IEC 60331-1
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN IEC 60331-1Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN IEC 60331-1
Slovenský názov: Skúšky elektrických káblov v podmienkach požiaru. Funkčná odolnosť. Časť 1: Skúšobná metóda pre oheň a náraz pri teplote najmenej 830 °C pre káble s menovitým napätím do 0,6/1,0 kV vrátane a celkovým priemerom väčším ako 20 mm
Anglický názov: Tests for electric cables under fire conditions - Circuit integrity - Part 1: Test method for fire with shock at a temperature of at least 830C for cables of rated voltage up to and including 0,6/1,0 kV and with an overall diameter exceeding 20 mm
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 2. 2020
Dátum zrušenia:
Jazyk: EN
ICS: 13.220.40, 29.020, 29.060.20
Triediaci znak: 34 7115
Úroveň zapracovania: idt IEC 60331-1:2018, idt EN IEC 60331-1:2019
Vestník: 01/20
Poplatok: Tlačená verzia: 17,20 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 15.48 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 17.20 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 22.36 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy: STN EN 50362:2003-08 (34 7105), STN IEC 60331-12:2003-04 (34 7102), STN IEC 60331-31:2003-04 (34 7102)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: IEC 60331-1:2018 specifies the test method for cables which are required to maintain circuit integrity when subject to fire and mechanical shock under specified conditions. This document is applicable to cables of rated voltage not exceeding 600 V/1 000 V, including those of rated voltage below 80 V, metallic data and telecom cables and optical fibre cables. It is intended for use when testing cables of greater than 20 mm overall diameter. Cables of smaller diameter are intended to be tested using the apparatus, procedure and requirements of IEC 60331-2. This document includes details for the specific point of failure, continuity checking arrangement, test sample, test procedure and test report relevant to electric power and control cables with rated voltage up to and including 600 V/1 000 V.