RSS
SPRÁVY
Technické normy k e-fakturácii
Slovenská technická norma a technická normalizačná informácia o elektronickej fakturácii sprístupnená na stiahnutie na základe sponzorovaného prístupu
viac viac

Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

Návrh noriem na zrušenie
Oznámenie ÚNMS SR o návrhu na zrušenie niektorých STN
viac viac

Dôležité upozornenie k STN
Dôležité upozornenie k STN nájdete tu:
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN P ENV 1992-2
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN P ENV 1992-2


Označenie: STN P ENV 1992-2 zrušená
Slovenský názov: Eurokód 2. Navrhovanie betónových konštrukcií. Časť 2: Betónové mosty
Anglický názov: Eurocode 2. Design of Concrete Structures. Part 2: Concrete bridges
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 3. 1999
Dátum zrušenia: 1. 12. 2008
Jazyk: SK
ICS: 93.040
Triediaci znak: 73 6206
Úroveň zapracovania: idt ENV 1992-2:1996
Vestník: 03/99
Poplatok: Tlačená verzia: 21,40 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 19.26 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 21.40 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 27.82 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN EN 1992-2:2007-05 (73 6206)
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto Časť 2 Eurokódu 2 uvádza pravidlá pre návrh betónových mostov, ktoré dopĺňajú časti 1-1, 1-3 a 1-5 Eurokódu 2.