RSS
SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

Návrh noriem na zrušenie
Oznámenie ÚNMS SR o návrhu na zrušenie niektorých STN
viac viac

Dôležité upozornenie k STN
Dôležité upozornenie k STN nájdete tu:
viac viac

Zaujímavé STN a TNI vydané v roku 2020
Dôležité a zaujímavé STN a TNI vydané v slovenskom jazyku v roku 2020
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 60754-1/A1
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 60754-1/A1Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN 60754-1/A1
Slovenský názov: Skúška plynov vznikajúcich pri horení materiálov z káblov. Časť 1: Stanovenie obsahu halogénovodíka
Anglický názov: Fire Test on gases evolved during combustion of materials from cables. Part 1: Determination of the halogen acid gas content
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 7. 2020
Dátum zrušenia:
Jazyk: EN
ICS:
Triediaci znak: 34 7104
Úroveň zapracovania: idt EN 60754-1:2014/A1:2020, idt IEC 60754-1:2011/AMD1:2019
Vestník: 06/20
Poplatok: Tlačená verzia: 9,70 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 8.73 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 9.70 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.61 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku: STN EN 60754-1 zo septembra 2015 sa bez tejto zmeny A1 môže používať do 30. 12. 2022.
Predmet normy: Táto časť IEC 60754 špecifikuje zariadenie a postup na určenie množstva halogénovodíka okrem fluorovodíka, ktorý vznikol v priebehu horenia zlúčenín na báze halogénovaných polymérov a zlúčenín obsahujúcich halogénované prísady odobraté z konštrukcií elektrických alebo optických káblov.Metóda stanovená v tejto norme je určená na skúšanie jednotlivých komponentov použitých v konštrukcii kábla. Použitie tejto metódy umožní overenie požiadaviek, ktoré sa uvádzajú v príslušnej špecifikácii kábla na jednotlivé komponenty káblovej konštrukcie.Z dôvodu presnosti sa táto metóda neodporúča na uvádzanie hodnôt v prípadoch, keď sa vyvinie menej halogénovodíku ako 5 mg/g odobratej vzorky.