RSS
SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

Návrh noriem na zrušenie
Oznámenie ÚNMS SR o návrhu na zrušenie niektorých STN
viac viac

Dôležité upozornenie k STN
Dôležité upozornenie k STN nájdete tu:
viac viac

Zaujímavé STN a TNI vydané v roku 2020
Dôležité a zaujímavé STN a TNI vydané v slovenskom jazyku v roku 2020
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 60754-2/A1
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 60754-2/A1Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN 60754-2/A1
Slovenský názov: Skúška plynov vznikajúcich pri horení materiálov z káblov. Časť 2: Stanovenie acidity (meraním pH) a konduktivity
Anglický názov: Fire Test on gases evolved during combustion of materials from cables. Part 2: Determination of acidity (by pH measurement) and conductivity
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 7. 2020
Dátum zrušenia:
Jazyk: EN
ICS:
Triediaci znak: 34 7104
Úroveň zapracovania: idt EN 60754-2:2014/A1:2020, idt IEC 60754-2:2011/AMD1:2019
Vestník: 06/20
Poplatok: Tlačená verzia: 9,70 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 8.73 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 9.70 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.61 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku: STN EN 60754-2 zo septembra 2015 sa bez tejto zmeny A1 môže používať do 30. 12. 2022.
Predmet normy: Táto časť IEC 60754 špecifikuje zariadenie a postup na určenie potenciálnej korozivity plynov v priebehu horenia zlúčenín materiálov pochádzajúcich z konštrukcií elektrických alebo optických káblov meraním acidity (pH) a konduktivity vodného roztoku plynov vznikajúcich pri horení.Všeobecná metóda uvedená v tejto norme je určená na skúšanie jednotlivých komponentov použitých v konštrukcii kábla. Uvádzajú sa vzorce na výpočet váženej hodnoty kombinácií materiálov nachádzajúcich sa v určitom kábli. Použitie tejto metódy umožní overenie požiadaviek uvedených v príslušnej norme na kábel buď na jednotlivé komponenty alebo kombinácie komponentov konštrukcie kábla.Zjednodušená metóda zahŕňa skúšanie jednotlivých komponentov, čo sa vyžaduje len na preukázanie zhody so stanovenou požiadavkou na vyhotovenie na účely kontroly kvality.