Tlačiť

STN EN 2583


Označenie: STN EN 2583 zrušená
Slovenský názov: Letectvo. Skrutky, MJ závity, zo zliatiny na báze niklu NI-PH2601 (Inconel 718) na vysoké teploty. Trieda: 1 275 MPa (pri teplote okolia) /650 °C. Technická špecifikácia
Anglický názov: Aerospace series. Bolts, MJ threads, in heat resisting nickel base alloy NI-PH2601 (Inconel 718). Classification: 1 275 MPa (at ambient temperature)/650 °C. Technical specification
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 5. 1999
Dátum zrušenia: 1. 11. 2019
Jazyk: EN
ICS: 49.030.20
Triediaci znak: 31 3105
Úroveň zapracovania: idt EN 2583:1997
Vestník: 05/99
Poplatok: Tlačená verzia: 1,90 € 


Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN EN 2583:2019-11 (31 3105)
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto norma stanovuje charakteristické vlastnosti a požiadavky na spôsobilosť a uznanie pre skrutky s MJ závitmi vyrobené z NI-PH2601.