Tlačiť

STN 73 6201Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN 73 6201
Slovenský názov: Projektovanie mostných objektov
Anglický názov: Standard Specifications for Bridges
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 9. 1999
Dátum zrušenia:
Jazyk: SK
ICS: 93.040
Triediaci znak: 73 6201
Úroveň zapracovania:
Vestník: 09/99
Poplatok: Tlačená verzia: 24,40 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 21.96 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 24.40 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 31.72 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny: Zmena *1 V 09/01, Oprava *1 V 11/99
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy: STN 73 6201:1978-03
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Norma platí na projektovanie, priestorové usporiadanie a vybavenie mostov a určuje podmienky na umiestnenie cudzích zariadení.