Tlačiť

STN EN ISO 13694


Označenie: STN EN ISO 13694 zrušená
Slovenský názov: Optika a optické prístroje. Lasery a laserové zariadenia. Skúšobné metódy distribúcie hustoty výkonu (energie) laserového lúča (ISO 13694: 2000)
Anglický názov: Optics and optical instruments. Lasers and laser-related equipment. Test methods for laser beam power (energy) density distribution (ISO 13694:2000)
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 8. 2001
Dátum zrušenia: 1. 5. 2016
Jazyk: EN
ICS: 17.180, 31.260, 37.020
Triediaci znak: 19 2019
Úroveň zapracovania: idt EN ISO 13694:2000, idt ISO 13694:2000
Vestník: 07/01
Poplatok: Tlačená verzia: 17,20 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 15.48 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 17.20 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 22.36 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny: Oprava AC V 03/08
Nahradzujúce normy: STN EN ISO 13694:2016-05 (19 2019)
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: