Tlačiť

STN EN 10245-3


Označenie: STN EN 10245-3 zrušená
Slovenský názov: Oceľový drôt a drôtené výrobky. Organické povlaky na oceľovom drôte. Časť 3: Drôt s povlakom PE
Anglický názov: Steel wire and wire products - Organic coatings on steel wire. Part 3: PE coated wire
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 12. 2001
Dátum zrušenia: 1. 4. 2012
Jazyk: EN
ICS: 25.220.60, 77.140.65
Triediaci znak: 42 6474
Úroveň zapracovania: idt EN 10245-3:2001
Vestník: 11/01
Poplatok: Tlačená verzia: 9,70 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 8.73 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 9.70 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.61 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN EN 10245-3:2012-04 (42 6474)
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: