Tlačiť

STN EN ISO 11608-2


Označenie: STN EN ISO 11608-2 zrušená
Slovenský názov: Vstrekovacie trysky na zdravotnícke účely. Časť 2: Ihly. Požiadavky a skúšobné metódy (ISO 11608-2:2000)
Anglický názov: Pen-injectors for medical use. Part 2: Needles - Requirements and test methods (ISO 11608-2:2000)
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 12. 2001
Dátum zrušenia: 1. 8. 2012
Jazyk: EN
ICS: 11.040.20
Triediaci znak: 85 5930
Úroveň zapracovania: idt EN ISO 11608-2:2000, idt ISO 11608-2:2000
Vestník: 11/01
Poplatok: Tlačená verzia: 9,70 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 8.73 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 9.70 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.61 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN EN ISO 11608-2:2012-08 (85 5930)
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: