Tlačiť

STN 34 2895/Z2


Označenie: STN 34 2895/Z2 zrušená
Slovenský názov: Elektrotechnické predpisy STN. Predpisy na odrušenie oznamovacích zariadení po drôte
Anglický názov: Electric engineering regulations. Suppression of radio interference caused by wire communication apparatus
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 9. 1998
Dátum zrušenia: 1. 9. 2004
Jazyk: SK
ICS:
Triediaci znak: 34 2895
Úroveň zapracovania:
Vestník: 09/98
Poplatok: Tlačená verzia: 1,90 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 1.71 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 1.90 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 2.47 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: