Tlačiť

STN 13 3701/aPridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN 13 3701/a
Slovenský názov: Priemyselné armatúry. Posúvače. Technické dodacie predpisy
Anglický názov: Industrial fittings. Gate valves. Technical delivery rules
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 1. 1987
Dátum zrušenia:
Jazyk:
ICS:
Triediaci znak: 13 3701
Úroveň zapracovania:
Vestník: 01/87
Poplatok: Tlačená verzia: neuvedená 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 0.00 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 0.00 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 0.00 €
Vestník harmonizácie: 13/99,
Nariadenie vlády: 400/1999
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: