Tlačiť

STN 23 7102


Označenie: STN 23 7102 zrušená
Slovenský názov: Lopaty a rýle. Technické predpisy
Anglický názov: Shovels and spades. Technical rules
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 16. 1. 1984
Dátum zrušenia: 1. 9. 2005
Jazyk: SK
ICS: 53.120
Triediaci znak: 23 7102
Úroveň zapracovania:
Vestník: 05/85
Poplatok: Tlačená verzia: 1,90 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 1.71 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 1.90 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 2.47 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny: Zmena a V 09/91
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: