RSS
SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

Návrh noriem na zrušenie
Oznámenie ÚNMS SR o návrhu na zrušenie niektorých STN
viac viac

Dôležité upozornenie k STN
Dôležité upozornenie k STN nájdete tu:
viac viac

Zaujímavé STN a TNI vydané v roku 2020
Dôležité a zaujímavé STN a TNI vydané v slovenskom jazyku v roku 2020
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 60529
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 60529Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN 60529
Slovenský názov: Stupne ochrany krytom (krytie - IP kód)
Anglický názov: Degrees of protection provided by enclosures (IP code)
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 11. 1993
Dátum zrušenia:
Jazyk: CS
ICS: 21.180, 29.100
Triediaci znak: 33 0330
Úroveň zapracovania: idt EN 60529:1991, idt IEC 60529:1989
Vestník: 10/93
Poplatok: Tlačená verzia: 17,20 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 15.48 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 17.20 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 22.36 €
Vestník harmonizácie: 4/08, 6/04, 6/10, 13/99, 12/99, 8/11, 10/13, 11/07, 10/02, 10/08, 3/06, 10/09, 4/01, 12/12,
Nariadenie vlády: 308/2004 117/2001 400/1999 392/1999
Zmeny: Zmena *A1 V 06/02, Oprava AC V 08/11, Zmena A2 V 06/14, Zmena *A2 V 11/16, Oprava A2/AC V 06/19
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy: STN 33 0330:1979-04, STN 34 5612:1966-06
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Předmětem této normy jsou: a) definice stupňů ochran krytem elektrických zařízení z hlediska: 1. ochrany osob před dotykem nebezpečných částí uvnitř krytu; 2. ochrany zařízení uvnitř krytu před vniknutím pevných cizích těles; 3. ochrany zařízení uvnitř krytu před škodlivými účinky způsobenými vniknutím vody. b) označování těchto stupňů ochrany; c) požadavky pro jednotlivá označení; d) zkoušky stanovené k prověření, zda kryty splňují požadavky této normy.