Tlačiť

STN 34 2890


Označenie: STN 34 2890 zrušená
Slovenský názov: Elektrotechnické predpisy STN. Predpisy na odrušenie žiarivkových svietidiel
Anglický názov: Electric engineering regulations. Suppression of radio interference caused by fluorescent lighting fittings
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 25. 10. 1972
Dátum zrušenia: 1. 4. 2006
Jazyk: CS
ICS: 29.140.30, 33.100
Triediaci znak: 34 2890
Úroveň zapracovania:
Vestník:
Poplatok: Tlačená verzia: 1,90 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 1.71 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 1.90 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 2.47 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny: Zmena *1 V 07/99
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku: Nahradená STN EN 55015
Predmet normy: