Tlačiť

STN 34 2895/a


Označenie: STN 34 2895/a zrušená
Slovenský názov: Elektrotechnické predpisy STN. Predpisy na odrušenie oznamovacích zariadení po drôte
Anglický názov: Electric engineering regulations. Suppression of radio interference caused by wire communication apparatus
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 6. 1991
Dátum zrušenia: 1. 9. 2004
Jazyk:
ICS:
Triediaci znak: 34 2895
Úroveň zapracovania:
Vestník: 06/91
Poplatok: Tlačená verzia: neuvedená 


Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: