Tlačiť

STN ISO/IEC 9995-1


Označenie: STN ISO/IEC 9995-1 zrušená
Slovenský názov: Informačné technológie. Klávesnice pre textové a kancelárske systémy. Časť 1: Všeobecné zásady rozloženia znakov na klávesnici
Anglický názov: Information technology. Keyboard layouts for text and office systems. Part 1: General principles governing keyboard layouts
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 12. 1997
Dátum zrušenia: 1. 4. 2011
Jazyk: EN
ICS: 35.180, 35.260, 35.260.10
Triediaci znak: 36 9504
Úroveň zapracovania: idt ISO/IEC 9995-1:1994
Vestník: 12/97
Poplatok: Tlačená verzia: 1,90 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 1.71 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 1.90 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 2.47 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: