Tlačiť

STN 42 2308Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN 42 2308
Slovenský názov: Tvárna liatina 42 2308 perliticko-sorbitická
Anglický názov: Pearlitic-sorbitic spheroidal graphite cast iron 42 2308
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 16. 12. 1975
Dátum zrušenia:
Jazyk: CS
ICS: 77.080.10
Triediaci znak: 42 2308
Úroveň zapracovania:
Vestník:
Poplatok: Tlačená verzia: 1,90 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 1.71 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 1.90 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 2.47 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny: Zmena *a V 12/84, Zmena 2 V 11/95
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: