Tlačiť

STN 42 6416


Označenie: STN 42 6416 zrušená
Slovenský názov: Ťahaný oceľový drôt na výrobu tlakových hadíc
Anglický názov: Steel wire for the production of pressure hoses
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 21. 2. 1968
Dátum zrušenia: 1. 9. 2004
Jazyk: CS
ICS: 23.040.70, 77.140.70
Triediaci znak: 42 6416
Úroveň zapracovania:
Vestník:
Poplatok: Tlačená verzia: 1,90 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 1.71 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 1.90 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 2.47 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: