Tlačiť

STN 42 8630/aPridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN 42 8630/a
Slovenský názov: Meď a zliatiny medi tvárnené. Tyče šesťhranné z medi a zliatin medi ťahané za studena s dovolenými odchýlkami h 11. Rozmery
Anglický názov: Wrought copper and copper alloys. Copper and copper alloy cold-drawn hexagonal bars, tolerances h 11. Dimensions
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 7. 1986
Dátum zrušenia:
Jazyk:
ICS:
Triediaci znak: 42 8630
Úroveň zapracovania:
Vestník: 07/86
Poplatok: Tlačená verzia: neuvedená 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 0.00 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 0.00 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 0.00 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: