Tlačiť

STN 50 2609


Označenie: STN 50 2609 zrušená
Slovenský názov: Papier pre elektrotechniku. Kondenzátorový papier (dielektrikum)
Anglický názov: Paper for electrical purposes. Condenser paper (dielectric)
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 29. 8. 1990
Dátum zrušenia: 1. 12. 1999
Jazyk: CS
ICS: 31.060.30, 85.080
Triediaci znak: 50 2609
Úroveň zapracovania:
Vestník: 01/91
Poplatok: Tlačená verzia: 14,10 € 


Vestník harmonizácie: 13/99,
Nariadenie vlády: 400/1999
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: