Tlačiť

STN 50 2621


Označenie: STN 50 2621 zrušená
Slovenský názov: Papier pre elektrotechniku. Izolačný papier
Anglický názov: Paper for electrical purposes. Insulating paper
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 26. 11. 1990
Dátum zrušenia: 1. 12. 1999
Jazyk: CS
ICS: 29.040.20, 85.080
Triediaci znak: 50 2621
Úroveň zapracovania:
Vestník: 09/91
Poplatok: Tlačená verzia: 2,80 € 


Vestník harmonizácie: 13/99,
Nariadenie vlády: 400/1999
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy: STN 50 2621:1962-04
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: