Tlačiť

STN 53 3131


Označenie: STN 53 3131 zrušená
Slovenský názov: Stroje na spracovanie mäsa. Kliny rezacieho mechanizmu rezačiek na mäso
Anglický názov: Meat-working machines. Wedges for cutting mechanism of choppers
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 21. 11. 1958
Dátum zrušenia: 1. 9. 2003
Jazyk: CS
ICS: 67.260
Triediaci znak: 53 3131
Úroveň zapracovania:
Vestník:
Poplatok: Tlačená verzia: 1,90 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 1.71 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 1.90 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 2.47 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: