Tlačiť

STN 56 9200


Označenie: STN 56 9200 zrušená
Slovenský názov: Sterilizovaná zelenina. Spoločné ustanovenia
Anglický názov: Sterilized vegetables. Common provisions
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 8. 11. 1983
Dátum zrušenia: 1. 9. 2003
Jazyk: CS
ICS: 67.080.20
Triediaci znak: 56 9200
Úroveň zapracovania:
Vestník: 06/84
Poplatok: Tlačená verzia: 1,90 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 1.71 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 1.90 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 2.47 €
Vestník harmonizácie: 4/01,
Nariadenie vlády: 36/1997
Zmeny: Zmena a V 11/90, Zmena 2 V 02/92
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: