Tlačiť

STN 63 1015


Označenie: STN 63 1015 zrušená
Slovenský názov: Radiálne plášte pre osobné automobily. Technické predpisy
Anglický názov: Passenger car radial tyres. Technical requirements
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 26. 2. 1975
Dátum zrušenia: 1. 9. 2004
Jazyk: CS
ICS: 83.160.10
Triediaci znak: 63 1015
Úroveň zapracovania:
Vestník:
Poplatok: Tlačená verzia: 1,90 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 1.71 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 1.90 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 2.47 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny: Zmena a V 04/81, Zmena b V 06/84, Zmena c V 08/88
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: