Tlačiť

STN 63 1018


Označenie: STN 63 1018 zrušená
Slovenský názov: Diagonálne plášte pre ťažké nákladné automobily, stavebné, cestné stroje a manipulačné zariadenia. Označovanie, základné rozmery, prevádzkové podmienky a značenie
Anglický názov: Cross-ply tyres for heavy trucks, off-the-road and earth moving machines. Size, basic dimensions, service requirements and marking
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 10. 5. 1983
Dátum zrušenia: 1. 11. 2005
Jazyk: CS
ICS: 83.160.10, 83.160.30
Triediaci znak: 63 1018
Úroveň zapracovania:
Vestník: 01/84
Poplatok: Tlačená verzia: 9,70 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 8.73 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 9.70 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.61 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: