Tlačiť

STN 63 1020


Označenie: STN 63 1020 zrušená
Slovenský názov: Diagonálne plášte pre traktory. Technické požiadavky
Anglický názov: Cross-ply tractor tyres. Technical requirements
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 17. 1. 1985
Dátum zrušenia: 1. 11. 2006
Jazyk: CS
ICS: 83.160.30
Triediaci znak: 63 1020
Úroveň zapracovania:
Vestník: 04/86
Poplatok: Tlačená verzia: 1,90 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 1.71 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 1.90 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 2.47 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: